Shorinji kempo je osnovana od strane So Kaiso Tako Doshin 1947. godine. On je razvio sustav koji se temelji na tehnikama i filozofiji koje je naučio u Kini. Tako Doshin je želio stvoriti ideju Boddhidharme koji je razvio borilačke vještine i Zen filozofiju u Shaolin hramu. Predaja kaže da je Boddhidharma (osnivač Zena) koji je doveo tehnike borbe (Indian kempo, tenjiku Nara ni kaku ili ekkin gyo) u Kinu prije 1500 godina nakon što je napustio Indiju i na učenjima Budhe završio putem u Shaolin hramu u Songshan, danas poznat kao pokrajina Henan.

Shorinji kempo nije samo borilačka vještina ili samoobrana. Osnova Shorinji kempa nije podizanje teških boraca, već razvoj osoba koje mogu djelovati, pomoći drugima i stvoriti bolje društvo.

Shorinji kempo ima tri osnovna cilja za praktikanta:

  • Goshin rentan (sposobnost u samoobrani)
  • Seishin shuyo (mentalni razvoj)
  • Kenko soshin (poboljšano zdravlje)

Praksa također ima dva osnovna pojma, a to su jiko kakuritsu (izgraditi vlastitio ja) i jita kyoraku (uzajamna sreća, kako za sebe tako i za druge).

Shorinji kenpo se nikad ne bi trebao koristiti kako bi stvorio sukobe ili da se pokaže snaga za vlastitu dobit. Čak i ako ste prisiljeni koristiti nečije znanje koje bi trebao biti posljednji izbor. Shorinji kempo treba biti pomoć, a ne uznemiravanje sebe ili drugih.

Ova filozofija, poznata kao Kongo Zen, koja se temelji na budizmu, središnji je dio Shorinji kempa.

Povijest


Shorinji kempo osnovana je 1947. godine u malom gradu zvanom Tadotsu, koji se nalazi u Shikoku, što je najmanji od četiri glavna Japanska otoka. U svom domu u Tadotsu (perfektura Kagawa), uređen je i organiziran sustav Shorinji kempo.
Uvidjevši strašna djela koje ljudi mogu počiniti ako su u poziciji moći i utjecaja, osnivač, So Kaiso Tako Doshin je želio pomoći izgradnji Japana nakon 2. svijetskog rata. Istaknuo je “ako društvo upravlja ljudima, onda jedini pravi mir dolazi od njegovanja ljubaznosti, hrabrosti i osjećaja za pravdu među što većem broju ljudi”.

Kaiso je 1928. godine otputova u inu gdje je naučio različite tehnike od različitih majstora koje je susreo. Tijekom posjeta Shaolin hramu sa svojim učiteljem, Kaiso je vidio mural sa indijskim i kineskim redovnicima koji su obučavani zajedno. Ovaj mural inspirirao ga je da stvori sustav gdje se trenira i razvija zajedno, bez obzira na podrijetlo.